Uz rijeku Dravu

Ova ruta objavljena je u suradnju s web stranicom www.mtbavantura.com. Dodatne informacije o biciklističkoj ruti možete pronaći na web portalu www.mtbavantura.com uz opis puta Uz rijeku Dravu.

Kao što kaže karta staze je ravna kao “palačinka” ali je zato prilično dugačka i krajolik uz rijeku je vrlo lijep, sve ukupno 64 km i to jednim djelom po asfaltu a jednim djelom po makadamu

Prvih oko devet kilometara vozimo se po asfaltu i to cestom prema Mađarskoj do sela Turanovca. U Turanovcu skrećemo lijevo, vozimo kroz selo i na izlazu iz sela dolazimo do makadama po kojem ćemo se voziti skoro cijelim putem do Detkovca (u Terezinom Polju vozimo jedan mali dio još po asfaltu).

Prvi nam je cilj doći do ušća Ođenice u Dravu. Vozimo se po dobroj makadamskoj cesti do mosta (sve te točke možete vidjeti na karti niže na stranici), odmah nakon mosta skrećemo na poljski put uz samu rijeku. Pošto je put prilično zarastao u travu pazite na neravnine koje se kriju ispod te trave. Na jednom djelu put se odronio u Ođenicu, to obratite posebnu pozornost.

Nakon ušća vozimo se djelomice uz rijeku, a djelom poljem (zbog Mađarske granice koja ovdje prelazi na kopno) do Terezinog Polja. Nakon što u Terezinom Polju pređemo asfaltom jedan mali dio puta opet dolazimo na makadam koji će nas odvesti do Detkovca.

Idućih dvanaestak kilometara vozimo se poljskim putem, što u blizini same rijeke, što kraj šumaraka uz obalu. Na kraju puta makadamom, na samom ulazu u Detkovac, skrenite lijevo prema jezeru Liman. Prekrasno jezero, par slika možete vidjeti i u fotogaleriji ove staze.

Kako bi se vratili u Viroviticu u centru Detkovca skrenite lijevo prema Gradini i još “samo” otprilike 25km i evo vas u Virovitici.

Par informacija o rijeci Dravi

Rijeka Drava izvire u tirolskim Alpima na austrijsko-talijanskoj granici, kod mjesta Doiaco u sjevernoj Italiji, na 1228 m nadmorske visine, kako bi se potom nakon 707 km toka kod naselja Aljmaš na 83 m nadmorske visine ulila u Dunav. Ona protječe Italijom (15 km), Austrijom (261 km), Slovenijom (144 km), Hrvatskom (305 km) i Mađarskom (u pograničnom području s Hrvatskom 95 km). Jedina je hrvatska rijeka koja ima snježni režim, što znači da najviši vodostaj ima ljeti, a najniži zimi. Korito joj je široko od 170 do 370 metara, a najveća je dubina 7 metara. Dok protječe, u nju se ulijevaju 24 većih vodenih tokova, od kojih je najznačajnija rijeka Mura, duljinom od 454 km. Drava je plovna oko 90 km, od ušća u Dunav do mjesta Čađavica u Hrvatskoj. Drava se iskorištava za dobivanje električne energije i na njoj su u Hrvatskoj izgrađene tri hidroelektrane (kod Varaždina, Čakovca i Dubrave – na ušću rijeke Mure u Dravu). Unatoč tim elektranama Drava je još uvijek jedna od najčišćih rijeka Hrvatske, bogata je svim vrstama slatkovodne ribe i odlično odredište za ribolovni turizam. Jedno od najljepših mjesta uz Dravu je i područje Križnice koje smo i posjetili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *