Razvoj cikloturizma u Hrvatskoj – akcijski plan

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. g.  prepoznaje cikloturizam kao jedan od turističkih proizvoda s najvećom perspektivom razvoja. U cilju provođenja Strategije, do kraja godine se izrađuje Akcijski plan razvoja cikloturizma. Akcijski plan će definirati glavne smjernice, ključne projekte i aktivnosti kao i vremenski plan razvoja. U sklopu izrade akcijskog plana organiziran je u ponedjeljak u Ministarstvu turizma sastanak fokus grupe desetak biciklističkih organizacija i stručnjaka, na koji je i Sindikat biciklista bio pozvan dati svoj doprinos.

Za više posjetite stranice Sindikata biciklista

Biciklom na autobus

„Biciklom na autobus” je pilot projekt unutar kojeg će se omogućiti prijevoz bicikala autobusom na linijama 102,103 i 140. Projekt nanciraju Grad Zagreb i EU iz programa Civitas Capital.

Read more