Regija Kvarner

Izdavać: Turistička zajednica otoka Krka

Izdavači: HGSS kartografija, TZ grada Raba i TZ Kvarnera

Izdavač: TZ Kvarnera i koordinacija TZ Gorskog kotara

Izdavač: TZ grada Novi Vinodolski 

Izdavač: TZ općine Matulji

 

Izdavač: TZ općine Mošćenička Draga

Izdavač:TZ Ravna Gora

Izdavač: TZ općine Fužine

Izdavač: TZ Kvarnera (Primorsko-goranske županije)

Izdavač: TZ Grada Rijeke - Rijeka Trails