Biciklističke staze: Zadarska županija

Naziv Dužina Težina Uspon Podloga GPS podaci Regije Opažanja
Povijest, priroda i more na dva kotača 16 km 2 / 5 90 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Panorama Zadarskog kanala i predivna obala 27 km 2 / 5 90 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Poluotočićem Vrsi do zavjetnih crkvica Gospe od Jasenova i Gospe od Zečeva 28 km 3 / 5 200 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Draži otočkog krajolika u modernom okruženju 21 km 2 / 5 170 m Asfalt, makadam Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Bunari i ljepote poluotoka Privlaka 21 km 2 / 5 100 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 1
Mirisnim poljima okolice grada Nina do vidikovaca na oazu dugih, plitkih, pjeskovitih laguna 7 km 1 / 5 40 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Od Nina do Poljica u „Dar-mar“ na čašu ljekovitog magarećeg mlijeka 13 km 2 / 5 50 m Asfalt, makadam, poljski put Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Po „Via Magni“ uz srednjevjekovne crkve i gradine do kanjona Karišnice i najmanjeg hrvatskog mora 52 km 3 / 5 425 m Asfalt, makadam Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Putovima baštine od antičke luke do liburnsko-rimskog grada Asseria i benkovačkih kamenoloma 26 km 2 / 5 280 m Asfalt Preuzmi Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 2
Staza "Novalja – Lun" (Staza 14.) 20 km * / 5 200 m asfalt Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 2
Staza "Caska – Metajna – kanjon Rućice" (Staza 13.) 13 km * / 5 50 m asfalt, makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Vinske staze" (Staza 12.) 4,4 km * / 5 110 m makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Novaljsko polje" (Staza 11.) 2,8 km * / 5 10 m makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Kamenolom" (Staza 10.) 10,5 km * / 5 130 m makadam Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Kolan" (Staza 9.) 2,5 km * / 5 30 m makadam Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Šimuni – Uvala Girenica" (Staza 8.) 4,5 km * / 5 20 m asfalt, makadam Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Rt Dubrovnik" (Staza 7.) 4,8 km * / 5 20 m makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza "Prutna" (Staza 6.) 7,6 km * / 5 45 m makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza “Smokvica” (Staza 5.) 7 km * / 5 60 m makadam, poljski put Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0
Staza “Ptica” Veliko blato (Staza 4.) 5,7 km * / 5 35 m asfalt Dalmacija-Zadar / Zadarska županija 0