Biciklističke staze: Međimurska županija

Naziv Dužina Težina Uspon Podloga GPS podaci Regije Opažanja
Sveti Martin na Muri – Ruta 4 26 km 2 / 5 165 m Asfalt, makadam Preuzmi Međimurska županija / Središnja Hrvatska 0
Sveti Martin na Muri – Ruta 3 35 km 3 / 5 550 m Asfalt, makadam Preuzmi Međimurska županija / Središnja Hrvatska 0
Sveti Martin na Muri – Ruta 2 45 km 3 / 5 650 m Asfalt, makadam Preuzmi Međimurska županija / Središnja Hrvatska 0
Sveti Martin na Muri – Ruta 1 33 km 3 / 5 470 m Asfalt, makadam Preuzmi Međimurska županija / Središnja Hrvatska 2
Od kleti do kleti 27-63 km 3 / 5 250-900 m makadam, asfalt Međimurska županija / Središnja Hrvatska 0