Biciklističke staze: Karlovačka županija

Naziv Dužina Težina Uspon Podloga GPS podaci Regije Opažanja
Vizure Pokupja i krašićkog pobrežja 56 km 3 / 5 150 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Od mirne Kupe do slapovite Mrežnice 38 km 2 / 5 200 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Uz obronke Vodeničke gore 44 km 3 / 5 660 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Čari Gorice Lipničke i Ribničkog kraja 24 km 3 / 5 500 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta Zagreb – Kamp Slapić (Duga Resa) 79 km 4 / 5 350 m Asfalt Preuzmi Grad Zagreb / Karlovačka županija / Lika-Karlovac / Središnja Hrvatska / Zagreb / Zagrebačka županija 1
Biciklistička ruta 11 – Petrova Gora 71 km - / 5 319 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta 10 – Slunj, Rastoke 50 km - / 5 201 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 1
Biciklistička ruta 9 – Rakovica, Saborsko 114 km - / 5 524 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 1
Biciklistička ruta 8 – Sabljaci, Klek 85 km - / 5 580 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta 7 – Ogulin 46 km - / 5 235 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta 6 – Duga Resa 63 km - / 5 116 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 1
Biciklistička ruta 5 – Netretić 44 km - / 5 383 m - Preuzmi Karlovačka županija / Lika-Karlovac 3
Biciklistička ruta 4- Žakanje 64 km - / 5 194 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta 3 – Ozalj 33 km - / 5 351 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 1
Biciklistička ruta 1 – Karlovac 36 km - / 5 350 m - Karlovačka županija / Lika-Karlovac 0
Biciklistička ruta 2 – Draganić 60 km 2 / 5 25 m - Preuzmi Karlovačka županija / Lika-Karlovac 2
Vidikovcima krašićko-vivodinskog kraja (Karta 4) 33 km 3 / 5 872 m asfalt Preuzmi Karlovačka županija / Središnja Hrvatska / Zagrebačka županija 1
Dolinom rijeke Kupe do Ozlja i vinorodnih brežuljaka (Karta 4) 27 km 3 / 5 380 m asfalt, makadam Preuzmi Karlovačka županija / Središnja Hrvatska / Zagrebačka županija 3