Korisni linkovi

Na ovoj stranici možete pronaći niz korisnih linkova povezanih s biciklizmom i cikloturizmom.

Biciklističke rute po Hrvatskoj

Biciklističke rute Zagrebačke županije

Biciklističke rute u Istri

Biciklističke rute na Kvarneru

Biciklističke rute Karlovačke županije

Biciklistički vodič Podravinom – Dravska ruta

Biciklističke rute po Gorskom kotaru

Biciklistička ruta Pannonia Bike Tour – Cycling Danube in Croatia

Biciklističke rute Grada Hvara, otok Hvar

Biciklističke rute i pješačke staze otoka Raba

Biciklističke rute (staze) otoka Paga

Biciklističke staze (rute) Park prirode Lonjsko polje

Biciklističke rute Park prirode Medvednica

Biciklističke rute Nacionalni park Plitvička jezera

Biciklističke staze Grada Osijeka

Projekt BAJSSEK – biciklističke mape grada Osijek

Biciklističke rute grada Benkovca i okolice

Biciklističke staze grada Županja i okolice

Parenzana „Put zdravlja i prijateljstva“ (trasa uskotračne pruge Trst-Poreč (1902.-1935.)

Papuk GPS Ride – biciklisitičke rute po Papuku

Biciklističke rute po Europi

"Mura-Drava", Murska i Dravska ruta

EuroVelo – Europska mreža biciklističkih ruta

EuroVelo rutu broj 6 :  oko 4000 km, od Atlantskog oceana (Nantes i dolina rijeke Loire) do delte Dunava i Crnog mora

EuroVelo 12 :  NSCR – North Sea Cycle Route – 6000 km, 7 zemalja (Engleska, Škotska, Norveška, Švedska, Njemačka, Danska i Nizozemska), 67 regionalnih partnera, 700 općina

EuroVelo 13 : Iron Curtain Trail (Putem „Željezne zavjese“) – 6800 km, od Barentsovog mora do Crnog mora

Michael Cramer, MdEP – author of project „Iron Curtain Trail – EuroVelo route no. 13

MTB Blidinje, Bosna i Hercegovina

Biciklističke rute po turističkoj regiji Južna Moravska, Češka Republika

Biciklistička ruta uz rijeku Muru/ River Mur Cycling Trail / Murradweg, Štajerska, Austrija

Biciklistička ruta uz rijeku Dunav / The Danube Cycle Path Service / Donauradweg

Veloland (Švicarska)

Biciklističke rute u Sloveniji

Biciklizam u Mađarskoj

Biciklom po Austriji

Panoramske biciklističke rute u Austriji

Biciklom po Italiji

Biciklističke rute i zeleni putovi Francuske

Institucije / Tvrtke

Ministarstvo turizma

Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu

Ruralna Hrvatska Dubrovnik, DUNEA

Ruralni turizam Zadarske županije, ZADRA

Regionalna razvoja agencija Slavonije i Baranje d.o.o., projekti u ruralnom turizmu

Zagorska razvojna agencija d.o.o., ZARA, projekti

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije – ZACORDA

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA

Državni zavod za zaštitu prirode DZZP

Programi

Ministarstvo turizma RH – programi programa i poticaja turizmu na selu i ruralnom prostoru

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) – Lokalni razvoj (LIFE) – o programu LIFE i Gospodarenje okolišem (GREEN) – o programu GREEN

Zelana akcija – program Transport

Biciklopopravljaona Zelene akcije, Frankopanska 1, Zagreb, čet. od 17 do 20 h

Strategija dunavske regije (Dunavska strategija)

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Udruge

Bicikl

Zelena akcija

Udruga Sindikat biciklista

Istria Bike

ECOVAST Hrvatska – Europsko vijeće za sela i male gradove

GreenTour – Udruženje za podršku održivom razvoju, Bosna i Hercegovina

European Cyclists' Federation (ECF)

Hrvatski biciklistički savez

Sustrans (Velika Britanija)

ADFC (Njemačka)

Hrvatski farmer

Konzorcij Ruralis

EUROGITES – European Federation of Farm and Village Tourism

EGWA – European Greenways Association, Madrid

Projekti

EuroVelo

Iron Curtain Trail

PRESTO – Promoviranje za sve kao dnevnog prijevoznog sredstva

Magazini

Biker – Biciklistički magazin

H-alter

Ostalo

Prvi hrvatski kongres ruralnog turizma

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *