Predstavljen projekt biciklističke rute Iron Curtain Trail (Ruta Željezne zavjese) koja jednim dijelom prolazi kroz Virovitičko-podravsku županiju

Ovaj članak objavljen je u suradnji s web stranicama Virovitičko-podravske županije.

Iron Curtain Trail (Ruta Željezne zavjese) projekt je biciklističke rute koji jednim svojim dijelom prolazi kroz našu županiju. Prezentaciju ovog projekta, u suradnji s Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, na Pustari Višnjica održao je Michael Cramer, zastupnik u Europskom Parlamentu i idejni začetnik ovog projekta. Predstavljanju projekta između ostalih bili su prisutni župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić, direktorica Turističke zajednice VPŽ, Martina Jakelić, načelnik općine Pitomača, Željko Grgačić, predstavnici općina i biciklističkih udruga s područja županije… Nakon prezentacije o Ruti Željezne zavjese, Ana-Maria Reider iz VIDRA-a, Agencije za regionalni razvoj VPŽ, održala je prezentaciju o projektima sa područja naše županije vezanim uz biciklizam i biciklističke rute.

Pratnju Michaelu Crameru na dijelu rute kroz Hrvatsku pružaju Lidija Mišćin, iz sektora za turizam HGK i Robert Rigo, predsjednik udruge Ruralni Tandem, koji će svojim biciklima proći oko 400 kilometara dugu etapu Rute Željezne zavjese. Pustara Višnjica samo je usputna stanica na kojoj su troje biciklista prenoćili na svojem proputovanju kroz našu županiju, odn. ovaj dio Hrvatske. Ruta kroz Virovitičko-podravsku županiju prolazi mjestima: Pitomača, Okrugljača, Bušetina, Gornje Bazje, Žlebina, Detekovac, Gradina, Suhopolje, Vaška, Sopje, Noskovci i Čađavica.

Iron Curtain Trail (Ruta Željezne zavjese) nastala je kao podsjetnik na podjelu Europe na Istočnu i Zapadnu. Dugačka je ukupno oko 9000 kilometara, a sam Michael Cramer do sada je prošao preko 4200 kilometara. Krajem ove etape koja je započela u Letenye u Mađarskoj, prolazi kroz Hrvatsku i završava u Szegedu u Mađarskoj, proći će ukupno 4500 kilometara biciklom, a želja mu je da jednog dana obiđe svih 9000 kilometara navedene rute. Ruta počinje na rusko-norveškoj granici i proteže se skroz do Careva u Bugarskoj.

Skupa sa svojih 5 prijatelja, koji su obišli preostale dijelove rute, objavio je seriju od 3 knjige na engleskom i njemačkom jeziku, u izdanju Esterbauer Publishing House. Knjige sadrže detaljne informacije i fotografije o znamenitostima na ruti vezanim uz vrijeme dok je Europa bila podijeljena na Istok i Zapad… Više informacija o projektu možete pronaći na web adresi: www.ironcurtaintrail.eu

Autor članka Ivan Šemper

Na istu temu pogledajte slijedeće linkove:

Predstavljanje projekta Iron Curtain Trail u Koprivnici 08.08., Vijesti dana, video prilog sa Srce TV

Biciklistička ruta Željezne zavjese, Dobro jutro Hrvatska, 13.08, video prilog s HRTa

Presentation of the project cycle routes Iron Curtain Trail (Route of the Iron Curtain), which partly runs through Virovitica-Podravina

Iron Curtain Trail (Route of the Iron Curtain) project is a bicycle route that passes, their one part, through our county. The presentation of this project, in collaboration with the Tourist Board Virovitica-unty, on “Pustara Višnjica”, was held by Michael Cramer, Member of the European Parliament and the creator of this project. On the presentation of the project, among others, were present: Virovitica-podravina county prefect, Tomislav Tolušić, director of the Tourist Board of Virovitica-podravina county, Martina Jakelić, Mayor of Pitomača, Željko Grgačić, representatives of municipalities and cycling associations from the area. After the presentation of the Iron Curtain trail, Ana-Maria Reider from Vidra, the Agency for Regional Development of Virovitica-podravina county, gave a presentation on projects in the area of ​​our county related to cycling and cycling routes.

Michael Cramer’s companions, on the part of the route through the country provided Lidija Mišćin, from the tourism sector of Croatina Chamber of economy  and Robert Rigo, President of the Association of Rural Tandem, which will take their bikes around 400 kilometers long segments of the route of the Iron Curtain. “Pustara Višnjica”  is only a way station where three cyclists spend the night at their passing through our county, on this part of the Croatia. The route through Virovitica-Podravina county is going through places: Pitomača, Okrugljača, Bušetina, Gornje Bazje, Žlebina, Detekovac, Gradina, Suhopolje, Vaška, Sopje, Noskovci i Čađavica.

Iron Curtain Trail (Route of the Iron Curtain) was created as a reminder of the division of Europe into East and West. Total length is about 9000 kilometers, Michael Cramer went so far over 4200 kilometers. At the end of this phase, which began in Hungary in Letenye, passing through the country and ends in Szeged in Hungary, it will be a total of 4500 kilometers of cycling and his desire is that one day passes a total of 9000 km through the route. The route begins at the Russian-Norwegian border and stretches all the way to the Emperor of Bulgaria.

Together with 5 friends, who visited the remaining parts of the route, announced a series of 3 books in English and German language, published by Esterbauer Publishing House. Books contain detailed information and pictures of landmarks along the route related to the time when Europe was divided into East and West … More information about the project can be found on the web at: www.ironcurtaintrail.eu

Author: Ivan Šemper

 

[nggallery id=20]