Osnovano nova koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma

Zagreb, 16.03.2016. – Vesna Rajković, načelnica Sektora za  razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma Ministarstva turizma RH otvorila je prvi sastanak Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma (KT) osnovanog odlukom ministra turizma Antona Klimana kao radnog tijela nadležnog za provedbu Akcijskog plana razvoja cikloturizma sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Članovima Koordinacijskog tijela imenovane su osobe s iskustvom i znanjem u području turizma, posebno cikloturizma, prometa, sporta i rekreacije iz nadležnih ministarstava: Ministarstva turizma i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te drugih institucija i sektora civilnog društva: Hrvatske turističke zajednice, Hrvatskih cesta, grada Zagreba, Instituta za turizam, Hrvatskog biciklističkog saveza, Udruge Sindikat biciklista i Udruge Ruralni tandem.

Zadaća Koordinacijskog tijela je uspostava nacionalne koordinacije za cikloturizam radi kvalitetnijeg umrežavanja postojećih biciklističkih ruta, infrastrukture i prateće ugostiteljsko-turističke ponude, kojom bi se stvorila mreža nacionalnih, regionalnih i lokalnih biciklističkih ruta, iste standardizirale i označile, te u konačnici uspješnije integrirale na europsku biciklističku mrežu EuroVelo ruta (EV6, EV8, EV9 i EV13). Prilagodbom i unapređenjem biciklističkih ruta te korištenjem znanja, iskustva i standarda ECF-a (Europske biciklističke federacije) u smislu sigurnosti i udobnosti vožnje, krajobrazne ljepote i interpretacije ponude, unapređenja i označavanja za cikloturiste, Hrvatsku možemo još bolje povezati sa državama Europe i regije, te kroz sustavni razvoj ovog trendovski vrlo jakog i popularnog turističkog proizvoda utjecati na potrebno produženje turističke sezone i spajanje zelene i plave Hrvatske na već izuzetno razvijene i korištene europske cikloturističke rute i pravce kretanja. Na prvom sastanku su usvojeni Odluka o osnivanju i Poslovnik o radu KT, te izabrani predsjednik i zamjenik KT, kao i predstavnik i zamjenik predstavnika KT u Europskoj biciklističkoj federaciji (EuroVelo). Predsjednicom KT je izabrana Lidija Mišćin iz Udruge Ruralni tandem, dok je zamjenica predsjednice Dajana Marin iz Ministarstva turizma, a predstavnikom KT u Europskoj biciklističkoj federaciji (EuroVelo) izabran je Marko Stančec iz Udruge Sindikat biciklista, dok je zamjenik predstavnika Zoran Klarić iz Instituta za turizam.

Odmah po predstavljanju izabrano vodstvo KT je izrazilo entuzijazam zbog uspostavljanja radnog tijela koje će se zaista potruditi osigurati očekivanu dinamiku u provođenju mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma, a predsjednica KT Lidija Mišćin posebno je zahvalila Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici na izvrsnoj suradnji, sustavnoj podršci cikloturizmu i uspostavljanju nacionalnog koordinacijskog tijela, te uključivanju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta u KT obzirom će njihova stručna i konstruktivna suradnja zasigurno omogućiti kvalitetnije i brže integriranje biciklističke infrastrukture u prometni sustav Hrvatske. Naglasila je kako će, sukladno usvojenom Poslovniku prioritet rada KT biti na prikupljanju podataka s terena o postojećem stanju u području cikloturizma kao jednom od šest ključnih proizvoda hrvatskog turizma, utvrđivanju prioriteta razvoja cikloturizma, poticanju provođenja edukacija i osvještavanja najšireg kruga dionika u cikloturizmu Hrvatske o važnosti dogovaranja i koordinacije, uspostavljanja uspješne komunikacije KT i terena kroz identificiranje stručnih i zainteresiranih regionalnih odnosno županijskih predstavnika za cikloturizam kao produžene ruke KT, te rad na zajedničkim koordinacijskim, edukacijskim, razvojnim i promotivnim aktivnostima u cikloturizmu Hrvatske.

Na prvom sastanku je predstavljeno osam biciklističkih destinacija u okviru programa Hrvatske turističke zajednice „Hrvatska 365“, a također je raspravljano o dionicama EuroVelo ruta kroz Hrvatsku i mogućem prijedlogu nove dionice obzirom su najpopularnije europske cikloturističke rute i to baš one uz rječne tokove koje otvaraju mogućnost ugode vožnje velikom broju turista jer se uglavnom radi o ravničarskim prostorima s neznatnim usponima.