Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj

Na „Okruglom stolu o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj“ koji je održan 27.10.2015. u prostoru Impact Hub Zagreb sudjelovala je i Udruga Ruralni tandem. Naša udruga u suradnji s Udrugom Sindikat biciklista provodi projekt „Danube Cycling“ kojim zajednički želimo potaknuti inicijativu i konkretizirati sve potrebne predradnje za stvaranje kvalitetnih pretpostavki  da do kraja trajanja projekta 31.03.2016. godine dođe do osnivanja Nacionalne koordinacije biciklističkih dionika Hrvatske.  Organizatori okruglog stola željeli su naglasiti važnost razvoja ovog specifičnog oblika turizma i potrebu razvoja infrastrukture i koordinacije turističkih i biciklističkih dionika koja takav razvoj mora neminovno pratiti  na svim razinama države, posebno za početak na nacionalnoj razini.  Za više informacija o događanju pogledajte link: http://sindikatbiciklista.hr/okrugli-stol-o-razvoju-cikloturizma-u-hrvatskoj/

Okrugli stol o cikloturizmu, koji je u organizaciji mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija – Hrvatska, udruge “Sindikat biciklista” i projekta Danube Cycling održan krajem listopada u Impact Hub-u Zagreb, još je jednom naglasio važnost razvoja ove grane turizma kao i potrebu razvoja infrastrukture na nacionalnoj razini. Na okruglom stolu prisustvovalo je 20-ak  dionika iz raznih krajeva Hrvatske, a osim Danube cycling-a predstavljeni su i projekti Sava Bike i Bike Rijeka. .

 

Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj
Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj

 

Predstavljanje platformi / mreža

Nakon uvodnog pozdrava Lidije Pavić-Rogošić koja je moderirala skup, Tomislav Panenić predstavio je Dunavski centar za kompetencije, regionalnu platformu koja se bavi razvojem i unaprjeđenjem Dunava kao turističke destinacije.
Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić govorila je o važnosti suradnje među partnerima u mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska i ulozi mreže u planiranju održivog prometa u gradovima, kao i razvoju cikloturizma na nacionalnoj i regionalnoj razini. Glavni koordinator mreže je Grad Ljubljana, a ulogu Tehničkog tajništva u Hrvatskoj preuzeo je ODRAZ.

Profesor Zoran Klarić iz Instituta za turizam govorio je o perspektivi i kontekstu  razvoja cikloturizma u Hrvatskoj obuhvaćene u Akcijskom planu razvoja cikloturizma koje je Institut izradio za potrebe Ministarstva turizma. Podsjećamo, cikloturizam je važna odrednica Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020, a trenutno stanje biciklističke infrastrukture u Hrvatskoj označeno je kao jedno od slabijih u Europskoj uniji.

Primjeri projekata cikloturizma

Danube cycling međunarodni je projekt čiji je cilj potaknuti razvoj cikloturizma u državama koje u tom pogledu kasne za najboljim europskim praksama. Nositelj projekta je Dunavski centar kompetencije dok su partneri projekta u Hrvatskoj Ruralni tandem i Sindikat biciklista. Projekt osim Hrvatske obuhvaća Srbiju, Bugarsku i Rumunjsku.
Uz povezivanje dionika na državnoj razini, ovaj projekt potiče razvoj kompetencija i putem međunarodne razmjene iskustava. Osim toga, projekt svojom ekspertizom podržava i ECF – Europska biciklistička federacija, kompetentna i utjecajna krovna udruga koja promiče korištenje bicikla za gradski prijevoz i putovanja. ECF ima razrađene sustave razvoja cikloturističkih ruta, standarde kvalitete, metode evaluacije, analize tržišta i sl. koje nam stoje na raspolaganju da ne otkrivamo sve sami od početka. ECF ima svoj sustav dugih europskih ruta Eurovelo, od kojih neke prolaze kroz Hrvatsku i njihov je cilj razvoj nacionalne koordinacije za razvoj cikloturizma, infrastrukture na rutama i jačanje ovog specifičnog oblika turizma koji posebno jača lokalnu zajednicu.

Ideju za Sava Bike, rutu koja bi trebala povezati četiri države (Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija) i tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, predstavio je koordinator mreže CIVINET Slovenija- Hrvatska, Vlado Babić iz Ljubljane. Riječ je o jedinstvenom konceptu zasnovanom na najboljim praksama magistralnih biciklističkih ruta glede planiranja infrastrukture i usluga za bicikliste.

Jasminka Hatežić predstavila je aplikaciju Bike Rijeka koju je razvio tim iz Molekula d.o.o. iz Rijeke, a koja je poslužila u trasiranju ruta na području Grada Rijeke.

Sastanak je osim predstavljanja projekata poslužio i za raspravu o mogućoj suradnji na sve više projekata Europske unije koje kao država članica imamo na raspolaganju upravo na povećanju kapaciteta i znanja te izgradnji infrastrukture u kontekstu razvoja cikloturizma.

Najava 2. Nacionalne radionice o cikloturizmu 24. studenog
Ovaj je okrugli stol poslužio i kao najava druge velike radionice na nacionalnoj razini u ovoj tematici, a koja će se održati 24. studenog 2015. od 12:00 do 16:00 sati u prostorijama Ministarstva turizma. Na toj će radionici biti prisutni svi važni dionici, a cilj je povezivanje udruga, organizacija i gradova u zajedničku platformu za razvoj cikloturizma.